free web templates
Mobirise
Mobirise
Mobirise

INVENTARIS

Na een grondige kaartanalyse o.b.v. verschillende beschikbare bronnen en dankzij de hulp van vele inventariseerders is stapsgewijs de toestand van de trage wegen op het grondgebied van Landen ondertussen in kaart gebracht. Een indrukwekkend huzarenstukje en al even impressionante cijfers!

  • meer dan 30 inventariseerders werkten mee
  • 863 wegsegmenten werden in kaart gebracht
  • goed voor een totaal van 177 km trage wegen
  • 1275 foto's maken deel uit van de databank
Mobirise

Hieronder worden een aantal cijfers getoond m.b.t. het aantal kilometer en de toegankelijkheid van de trage wegen. Buurtwegen staan opgenomen in de officiĆ«le Atlas der Buurtwegen van 1840 en vormen nog steeds de basis van het huidige wegennet. Ze zijn een belangrijke kapstok voor het tragewegennetwerk. Feitelijke trage wegen is de verzameling van alle andere statuten zoals: trage wegen op openbaar domein, publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang, jaagpaden, andere wegen en paden in feitelijke toestand van trage weg. 

Mobirise

VISIEVORMING

In een volgende fase werd een toekomstbeeld voor het tragewegennetwerk ontwikkeld via analyse, workshops en gerichte uitwerking van gebiedsgerichte of thematische invalshoeken. Met de inventaris als vertrekpunt werd stapsgewijs een samenhangend en fijnmazig netwerk uitgetekend.

De ruggengraat van het netwerk zijn langeafstandsverbindingen doorheen de beekvalleien, evenwijdig met de spoorlijn en als bestaande Ravel (afbeelding onder links).

Vervolgens is bepaald welke de meest aangename en veilige trajecten zijn tussen de verschillende kernen (afbeelding onder midden). Het netwerk wordt tot slot verder verdicht met doorsteken en informele paadjes in de wijken zelf.

Gebaseerd op een eerste draft uit 2019 werd ingezet op de uitbouw van een MTB-parcours dat maximaal uit (onverharde) trage wegen bestaat (afbeelding onder links).

Mobirise
Mobirise
Mobirise

Vanaf de zomer van 2022 zal het geheel zijn neerslag krijgen in een beleidskader: een nota met een beschrijving van de stapsgewijze opbouw en uitwerking van het project samen met alle output en resultaten. Het kader bevat de visie op de gewenste ruimtelijke structuur voor het 'traag netwerk', de operationele beleidskeuzes en een afwegingskader.

In het voorjaar van 2023 volgt er nog een infomoment en openbaar onderzoek vooraleer het beleidskader definitief goedgekeurd kan worden. Het definitieve kader zal de basis vormen voor het tragewegenbeleid en als kapstok dienen voor de versterking en uitbouw van het tragewegennetwerk van de toekomst.

Contact stad Landen

Femke Van den Broeck planning@landen.be

algemene vragen

tel: 011 88 03 22
www.landen.be
Contact Trage Wegen

Zowie Vangeel
zowie.vangeel
@tragewegen.be

specifieke vragen

tel: 0471 95 21 11
www.tragewegen.be