best html templates

Landen wil de komende jaren een breed gedragen toekomstbeeld voor de trage wegen ontwikkelen en deze verbindingen voor actieve weggebruikers een volwaardige rol in de verkeersstructuur toekennen. Ook jij kan ons helpen bij de realisatie van dit tragewegenplan!

Mobirise
Mobirise
Mobirise

TRAGE WEGEN?

Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed bospaden en veldwegen zijn allemaal trage wegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas. We vinden ze overal in Landen: in de dorpskernen, tussen de wijken en doorheen de open ruimte.

Het zijn vaak korte, snelle en veilige verbindingen tussen je woonplaats en de school, het werk of de winkel. Trage wegen verhogen ook de natuurbeleving, bevorderen gezonde ontspanning en maken deel uit van ons erfgoed. En ze bieden ruimte voor ontmoeting, om te spelen en leiden je langs verrassende plekken in de stad.

Niet alle trage wegen zijn gekend, een aantal zijn in slechte of onbruikbare staat waardoor hun troeven onbenut blijven. En op het vlak van actieve mobiliteit zijn er naar de toekomst toe nog heel wat kansen. Samen met Trage Wegen, IGO, inwoners en lokale organisaties wil stad Landen daarom het netwerk inventariseren, verbeteren en uitbreiden.

FASE 1: INVENTARISATIE

In 2021 wordt in een eerste fase het netwerk in kaart gebracht. Deze basis tragewegenkaart zal een geactualiseerd beeld van het tragewegennet in Landen geven en duidelijkheid brengen over welke paden of wegen er nog zijn, welke er nog zouden moeten bestaan en welke er in de loop van de jaren in onbruik raakten of verdwenen zijn.

FASE 2: VISIEVORMING

De inventaris vormt in een latere fase de basis voor een proces van visievorming. Dan werken we aan een gebiedsgerichte visie, om per gebied aan te geven op welke manier het netwerk naar de toekomst toe verder uitgebouwd en versterkt kan worden. Zo wordt o.a. duidelijk welke trage wegen belangrijk zijn, welke wegen toe zijn aan een herwaardering of herinrichting en welke de ontbrekende schakels zijn. In een actief participatief proces willen we tot een consensus komen over het nut en de functie van bestaande en toekomstige verbindingen

Mobirise
Mobirise

OVERZICHT TRAJECT

2021

INVENTARISATIE

HET NETWERK IN KAART BRENGEN

maart - april

opmaak WERKKAART

eerste analyse (mogelijke) trage wegen 
op basis van beschikbare (digitale) bronnen 

mei

lancering oproep 

geïnteresseerde inwoners kunnen zich aanmelden voor het startmoment

1 juni

startmoment inventariseren

infomoment voor geïnteresseerden die willen meehelpen om op het terrein de gegevens van de trage wegen te verzamelen

juni-juli

terreincontroles

inventariseerders controleren per 'hokje' de terreingegevens van de trage wegen

31 juli

deadline terreincontroles

inventariseerders ronden hun terreinwerk af

najaar

controle resultaten
opmaak EVALUATIEKAART

de resultaten van de inventarisatie worden gecontroleerd en gefinaliseerd en er wordt een evaluatie- of toegankelijkheidskaart van de trage wegen opgemaakt

2021-2022

VISIEVORMING

uitwerken van het toekomstbeeld van het tragewegennetwerk, samen met de Landenaren

--- meer info volgt ---

Contact stad Landen

Femke Van den Broeck planning@landen.be

algemene vragen

tel: 011 88 03 22
www.landen.be
Contact Trage Wegen

Zowie Vangeel
zowie.vangeel
@tragewegen.be

specifieke vragen

tel: 0471 95 21 11
www.tragewegen.be
Contact IGO

Sarah Luyten
sarah.luyten@igo.be

specifieke vragen

tel: 0471 66 15 62
www.igo.be