simple web templates

Stad Hasselt wil de komende jaren een breed gedragen toekomstbeeld voor de trage wegen ontwikkelen. In een eerste fase wordt het netwerk in kaart gebracht (2020). Deze inventaris vormt de basis voor een proces van visievorming (2021-2022) waarbij de trage wegen een volwaardige rol in de verkeersstructuur moeten krijgen.

Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed bospaden en veldwegen zijn allemaal trage wegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas. We vinden ze overal in Hasselt: in het stadscentrum, tussen de wijken en doorheen de open ruimte. Het zijn vaak korte, snelle en veilige verbindingen tussen jouw thuis en de school, het werk of de winkel. Trage wegen verhogen ook de natuurbeleving, bevorderen gezonde ontspanning en maken deel uit van ons erfgoed. En ze bieden ruimte voor ontmoeting, om te spelen en leiden je langs verrassende plekken in de stad.

Jammer genoeg kennen we deze trage wegen niet allemaal of zijn sommigen in slechte of onbruikbare staat. Bijgevolg blijven hun troeven sterk onderbenut. Daarom wil de stad Hasselt – samen met Trage Wegen, inwoners en lokale organisaties – het netwerk inventariseren, verbeteren en uitbreiden.

TRAJECT

2020

INVENTARISATIE

HET NETWERK IN KAART BRENGEN

januari - maart

opmaak WERKKAART

eerste analyse (mogelijke) trage wegen 
op basis van beschikbare (digitale) bronnen 

vanaf 24 april

lancering oproep om mee te helpen 

geïnteresseerde inwoners kunnen zich via de website aanmelden en de instructies raadplegen

mei - augustus

terreincontroles

inventariseerders controleren per 'hokje' de terreingegevens van de trage wegen

juni-september

info- of terugkoppelmoment(en)

indien mogelijk of noodzakelijk zullen er een of meerdere info- of terugkoppelmomenten georganiseerd worden

30 september

deadline terreincontroles

inventariseerders ronden hun terreinwerk af

oktober - december

controle resultaten
opmaak EVALUATIEKAART

de resultaten van de inventarisatie worden gecontroleerd en gefinaliseerd en er wordt een evaluatie- of toegankelijkheidskaart van de trage wegen opgemaakt

2021-2022

VISIEVORMING

UITWERKEN VAN HET TOEKOMSTBEELD VAN HET TRAGEWEGENNETWERK, SAMEN MET DE HASSELAREN

Contact stad Hasselt

Eline Maurer                     
eline.maurer@hasselt.be

algemeen contact

tel: 0495 34 40 24
www.hasselt.be
Contact Trage Wegen

Zowie Vangeel
hasselt@tragewegen.be

specifieke vragen

tel: 0471 95 21 11
www.tragewegen.be