Overijse wil de komende jaren een breed gedragen toekomstbeeld voor de trage wegen ontwikkelen. In een eerste fase wordt het netwerk in kaart gebracht (2021). Deze inventaris vormt de basis voor een proces van visievorming (2022-2023) waarbij de trage wegen een volwaardige rol in de verkeersstructuur moeten krijgen.

Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed bospaden en veldwegen zijn allemaal trage wegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas. We vinden ze overal in onze gemeente: in elk dorp, in elke wijk , in de bossen en langs weiden en akkers. Het zijn vaak korte, snelle en veilige verbindingen tussen jouw thuis en de school, het werk of de winkel. Trage wegen verhogen ook de natuurbeleving, bevorderen gezonde ontspanning en maken deel uit van ons erfgoed. En ze bieden ruimte voor ontmoeting, om te spelen en leiden je langs verrassende plekken in de stad.

Jammer genoeg kennen we deze trage wegen niet allemaal of zijn sommigen in slechte of onbruikbare staat. Bijgevolg blijven hun troeven sterk onderbenut. Daarom wil de gemeente – samen met Trage Wegen, inwoners en lokale organisaties – het netwerk inventariseren, verbeteren en uitbreiden.

TRAJECT

2021

INVENTARISATIE

HET NETWERK IN KAART BRENGEN

januari - mei

opmaak WERKKAART

eerste analyse (mogelijke) trage wegen 
op basis van beschikbare (digitale) bronnen 

vanaf begin mei

lancering oproep om mee te helpen 

geïnteresseerde inwoners kunnen zich via de website aanmelden en de instructies raadplegen

mei - september

terreincontroles

inventariseerders controleren per 'hokje' de terreingegevens van de trage wegen

waar nodig van mei tot september

info- of terugkoppelmoment(en)

indien mogelijk of noodzakelijk zullen er een of meerdere info- of terugkoppelmomenten georganiseerd worden

30 september

deadline terreincontroles

inventariseerders ronden hun terreinwerk af

oktober - december

controle resultaten
opmaak EVALUATIEKAART

de resultaten van de inventarisatie worden gecontroleerd en gefinaliseerd en er wordt een evaluatie- of toegankelijkheidskaart van de trage wegen opgemaakt

2022-2023

VISIEVORMING

UITWERKEN VAN HET TOEKOMSTBEELD VAN HET TRAGEWEGENNETWERK, SAMEN MET alle inwoners

Contact gemeente Overijse

Klaas Geers 
omgeving@overijse.be

algemeen contact

tel: 02 785 34 51
www.overijse.be
Contact Trage Wegen

Dries Elst
dries.elst@tragewegen.be

specifieke vragen

tel: 0471 23 09 04
www.tragewegen.be
Web page was started with Mobirise